Bill Clinton talar sig varm för småbrukarna

31 maj 2014

En satsning på småbruk är det enda sättet att få fram mat till folket och undgå de kemiska globalföretagens monopol sa Bill Clinton i sitt tala vid öppnandet av toppmötet EAT Stockholm Food Forum.
Att höra Clinton på ett personligt och övertygande sätt framhålla småbrukarna som framtidens jordbrukare var lika överraskande som uppmuntrande.
Hans tal var som att läsa tidskriften Småbrukaren som i många år propagerat för fler ekologiska småbruk som den bästa garanten för rena livsmedel, oberoende mot Monsanto och ett hållbart jordbruk som inte förgiftar jord, luft och vatten. Eller lämnar restgifter i livsmedel.
Ja underliga är vår Herres vägar; Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig att vi småbrukare skulle få draghjälp av en tidigare president i USA. Sedan får vi granska honom närmare. Men att bara tala om Småbruken som alternativ till det högindustriella industrijordbruket som inte nämndes av ett enda parti i den stora tv-sända valdebatterna var mycket glädjande, strongt och inger hopp.
Clintons tal har tigits ihjäl mangrant i alla gammelmedier så vitt jag kan se. De blev väl chockade liksom en del av publiken för jag kan inte hitta ett enda citat av Clintons tal i lydmedia.
Det enda de fokuserar på är de högdjur som var där. Inte ett ord om innehållet i Clintons tal. Här kan du höra talet: http://www.eatforum.org/highlight/president-bill-clinton-on-obesity-diabetes-and-agriculture/
Rune Lanestrand


När utrotningshotade humlor och bin blev en handelsvara

29 maj 2014

Jag är så upprörd att jag knappt kan formulera min avsvky för det jag sett. Har just tvingat mig att se det lika hemska som oerhört angelägna programmet Bieffekten i svt 1. Alla måste se denna film för att på allvar inse hur oerhört allvarligt situationen är för bin och insekter i det högindustriella moderna industrijordbruket som framtvingats av politiker som vull fria till väljarna med låga priser på livsmedel. Allt annat får kosta men inte maten.
Jag rekommenderar programmet särskilt till alla konsumenter men också till alla jordbrukare som fortfarande fnyser åt ekologiskt jordbruk och som vill fortsätta med det för bin, insekter och miljön så förödande storskaliga gift-och kemijordbruk.
Se filmen och du inser att det krävs en gigantisk omläggning till småskaligt ekologiskt jordbruk med massor av arbetsintensiva småbruk om vi inte ska gå mot en ren katastrof när bin och insekter är utrotade.
Hade aldrig trott att jag skulle behöva uppleva vad som visas i denna film; att bin och humlor blivit en handelsvara, ja rent av en slit och slängvara som bara kastas när pollineringen är över. Ja gode Gud!
Här kan du se filmen: http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten
Rune Lanestrand


Jordbrukarna övergav moderaterna i EU-valet

26 maj 2014

Jag har en stark känsla av att moderaterna tappade många röster bland jordbrukare genom sin positiva inställning till GMO, sitt vurmande för EU:s frihandelsavtal med USA och inte minst Anna Maria Corazza Bildts inställning till ökad svensk självförsörjning som hon föraktfullt avfärdade som matnationalism.
Detta föll inte i god jord allra helst som hon själv driver ett företag som importerar lyxmat från sitt hemland Italien. Slikt tal går kanske hem i Täby, Djurshom, Lidingö, Danderyd och på Östermalm men inte hos bönder och landsbygdens folk.
Att de EU-kritiska partierna gick fram var väntat med tanke på att allt fler även i Sverige vill omförhandla sitt avtal med EU eller lämna den korrumperade och djupt odemokratisk unionen.
Rune Lanestrand
dn dn


GMO-demonstrationerna tigs ihjäl av lydmedia

25 maj 2014

Trots den stora uppslutningen i gårdagens demonstrationer mot Monsanto hittar jag inte ett enda referat i medierna.Varför fortsätter nästan alla medier att med en papegojas envishet fortsätta stå på de starkas sida. De stora multinationella företagens!
Nedan har arrangörerna filmat hela den mäktiga demonstrationen i Stockholm. Från starten på Mynttorget till Kungsträdgården. Den ger fina ögonblicksbilder och så kan man rulla fram då t ex samlingen och själva marschen blir upprepningar och det inte händer så mycket. Många väldigt fina tal i slutet på filmen. Förbundet Sveriges Småbrukare som kämpat mot GMO i snart 25 år var också på plats.
manifestationen i Kungsan var mäktig. Inte minst att höra vittnesmål från länder i bl a latinamerika där fattiga småbönder drabbats oerhört hårt av Monsantos GMO-grödor. Hittade den här på
https://www.facebook.com/Inger.Gmo


Världsvid manifestion mot Monsanto

23 maj 2014

I morgon, lördagen den 24 maj, visar folk runt om i världen sin avsky för GMO-grödor och genmanipulerade livsmedel. Inte minst i USA och i andra länder där man använder mycket GMO-produkter.
Lägg märke till att det är många demonstrationer i USA och i särskilt i Californien där Monsantos majs som dödar insekter nästan har utrotat alla bin och bl a hotar världens störst arealer för mandelodling som ligger i den delstaten.
Många talare kommer säkert också att ta upp de pågående förhandlingarn mellan EU och USA som kommer att ge Monsanton makt att t o m stämma regeringar om man man försösker hindra importen av GMO-produkter från USA.
I Sverige ordnas det demonstrationer på fem platser. I Molkom, Malmö, Göteborgs, Falkenberg och Stockholm. Här en förteckning över alla de platser det ordnas demonstrationer mot GMO i denna världsvida folkliga manifestation. http://www.march-against-monsanto.com/p/blog-page_5.html
Rune Lanestrand


LRF tror på handelsavtalet mellan EU och USA

21 maj 2014

Nu har LRF:s ordförande Helena Jonsson svarat på mitt inlägg om EU:s frihandelsavtal med USA. Gå längst ned till 2 svar så kommer hennes svar upp som publiceras i GP. Det är svårt att kommentera på GP så gör det på denna sida https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152138256735687.1073741830.261455205686&type=1&comment_id=10152138561270687&reply_comment_id=10152140081200687&offset=0&total_comments=3&notif_t=photo_album_reply


EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk

20 maj 2014

EU och USA förhandlar (under stort hemlighetsmakeri) om ett nytt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Ett första steg mot genomförandet av detta avtal kom under ett möte på Bali i december 2013 där 159 handelsministrar var med. En av dem som var med och skrev på avtalet var Sveriges handelsminister Ewa Björling.
Frihandelsavtal låter ju bra. Problemet är bara att detta avtal ensidigt gynnar stora globala företag och innehåller extrema liberaliseringar och avregleringar.
Men det är faktiskt ännu värre än så. I TTIP ingår en paragraf om investeringsskydd, ISDS (Investor State Dispute Settlements) som innebär att storföretag kan stämma länder som instiftar lagar som de inte gillar.
Närhelst de stora företagen anser att lagar inom folkhälsa,djurskydd, miljö- och samhällsskydd, arbetsrätt med mera kommer i vägen för deras vinster så kan de stämma regeringar.
Om exempelvis ett stort globalt företag som Monsanto tycker att förbudet mot en GMO-gröda leder till lägre förväntade framtida vinster kan företaget, om ISDS blir verklighet, stämma regeringar och tilldömas stora skadestånd.
Om tullarna tas bort kommer jordbruksprodukter från USA:s GMO-grödor och megadjurfabriker där tillväxthormoner och antibiotika flödar översvämma marknaden och slå ut svenskt jordbruk.
Var står LRF i fråga om ett handelsavtal med USA?
Rune Lanestrand
dn