Sömngångaren, försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar varför försvaret och regeringen väljer

28 juli 2018

att låta helikoptrar stå kvar på marken och i stället ta in personal och helikoptrar från andra länder:
– I alla krissituationer så blir det oroligt. Det blir många frågor. Jag kan bara säga: Försvarsmakten använder de besättningar man har för den här typen av insats.
Samtidigt kommenterar försvarsministern regeringen vädjan till Nato att hjälpa Sverige i släckningsarbetet:
– Jag tycker det är rimligt att vi gör det, att vi försöker ta hjälp av andra. Det är så den här brandskyddsorganisationen är riggad i dag: Vi försöker hjälpa varandra i den här typen av krissituationer.
Jag undrar. Har NATO överhuvudtaget någon beredskapsstyrka för brandbekämpning? Eller är det bara en retorisk fråga i Sveriges ambitioner att smygvägen bli fullvärdig medlem i NATO.
Det ska ges NATO:s generalsekreterare och Vita Husets servila budbärare, Jens Stoltenberg, möjlighet att svara: – Ingen hjälp så länge ni inte är medlemmar i NATO.
Ett svar som sedan hetsarna mot Ryssland, både inom Alliansen och regeringen, kommer att använda som argument för att Sverige ska ansluta sig till NATO.
En föråldrad och farlig sammanslutning som mer och mer utvecklats till en närmast global krigsorganisationen i stället för en fredsbevarande nordatlantisk organisation som Stoltenberg själv gärna presenterar militäralliansen.

Rune Lanestrand


Svek mot alla drabbade att inte begära hjälp från Ryssland!

27 juli 2018
2014, vid den stora branden i Västmanland erbjöd Ryssland sina plan men då tackade Sverige, under den borgerliga regeringen, oförlåtligt nej. Och nu har s-regeringen i sin rysskräck och självtillräcklighet inte bett Ryssland om hjälp vilket skulle kunna haft en avgörande betydelse på brandbekämpningen.
Det är långt gånget, bränderna fortsätter och stora arealer skog har i onödan brunnit p g a den dåliga beredskapen och ren nonchalans från MSB och en handlingsförlamad regering.
Men det är inte för sent att omedelbart be Ryssland om brandflyg i det oerhört svår läge Sverige befinner sig i. Att inte be Ryssland om hjälp är inget mindre än ett svek mot den egna befolkningen. Ja, snudd på landsförräderi!
Även om Sverige i sin nya feministiska utrikespolitik ledd av Margot Wallström, med understöd av Carl Bildt, tar varje till fälle i akt att hacka på Ryssland, så tror jag inte Ryssland säger nej vid en förfrågan.
De ryska brandflygen skulle fortfarande kunna göra en enorm insats. De tar 40 till 60 kubik med vatten. De helikoptrar vi nu använder tar cirka en kubik, och de italienska brandflygen, som nu är på väg från Sverige, tar sex kubik.
Rune Lanestrand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var helt oförberedd

26 juli 2018

inför sommarens bränder med stor brist på personal, sakkunniga och materiel.
Av myndighetens interna rapporter framgår att brandslangarna började ta slut redan i juni utan att något gjordes. Man saknade t o m papperskartor och experter på skogsbrandrisk.
Aud Sjökvist, regeringens utredare av branden i Västmanland 2014 är mycket kritisk. – Hur man kan befinna sig i den situationen är obegripligt. Med tanke på myndighetens viktiga uppdrag måste de alltid åtminstone kunna prestera en minimibemanning, säger Aud Sjökvist.
Sjökvist har tidigare konstaterat att de förslag till förbättringar som lades fram i hennes utredning inte har genomförts. Inte ens påbörjats.
Generaldirektör Dan Eliasson som aldrig erkänner några brister i sin myndighetsutövning upprepar bara sitt mantra om att den ”långsiktiga uthålligheten” behöver ses över och att MSB har den ”funktionalitet vi behöver”.

Rune Lanestrand


Regeringen Löfven har äntligen upptäckt

25 juli 2018

att det råder kris i landet och kallar därför in Krishanteringsrådet för att visa sin enorma dådkraft. Det är inget nytt utan tydligen bara ytterligare ett sammanträde för att dölja sin inkompetens .
Vad består då detta råd av och vad är dess uppgift? Enligt regeringens egen information är Krishanteringsrådet Forum för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter.
Vid krishanteringsrådets möten träffas regeringskansliet och rådets ledamöter för information och diskussion. Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år för allmän orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Rådet kan också sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter under allvarliga händelser och kriser.
Krishanteringsrådet leds av justitie- och inrikesministerns statssekreterare. I rådet ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen, överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Om rådet har en så viktig uppgift att fylla är det närmast löjeväckande att det inkallas veckor efter att de katastrofala skogsbränderna bröt ut.

Rune Lanestrand


MSB:s generaldirektör Dan Eliasson är inte bara helt handlingsförlamad.

23 juli 2018

 Nu har han också blivit fullkomligt skogstokig och beordrar brandförsvaret att sätta eld på 800 hektar skog för att ”stoppa en av de osläckbara bränderna”.
Eliasson som inte har det minsta hum om hur man bekämpar skogsbränder eller andra hot mot samhället har i sin desperation infört ett helt nytt begrepp, nödbränning.
För att få en bild av hur stort område som ska ”nödbrännas” kan nämnas att medelarealen för privata skogsägare i Sverige är 43 hektar.
Denna totala galenskap sägs ska genomföras av experter med erfarenhet av skogsbränning och i samråd med skogsstyrelsen. Men sådan bränning utförs ju i väldigt liten skala och inte när vi har den värsta torkan i mannaminne.
Finns det ingen vettig människa i ledningen för brandförsvaret som kan sätta stopp för detta huvudlösa projekt.
Ett sådant beslut har naturligtvis förankrats hos den ansvarige ministern Morgan Johansson som inte heller har minsta hum om hur skogsbränder ska bekämpas.
Johansson kanske tror, efter alla hans klantigheter och märkliga uttalande, att detta vanvettiga experiment ska rädda både honom, Eliasson och regeringen från att tvingas avgå redan före höstens riksdagsval.
Kritiken mot MSB och regeringens valhänta och slappa hantering av skogsbranden tilltar i styrka för vardag som går. Jag betraktar denna ”nödbränning” som ett rent illdåd som kommer bägaren att rinna över.

Rune Lanestrand
Tidigare krigsplacerad i MSB:s föregångare,
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar


Statsminister Stefan Löfven vågar sig äntligen ut till brandområdena!

19 juli 2018

Statsminister Stefan Löfven kommer med all rätt att få det hett om öronen när han i dag ska besöka de hårt eldhärjade områden som människor nu måste evakueras från.
När Löfven nu tvingas ut att möta verklighetens folk kan han inte skylla på ministrar som inte informerat honom utan nu får han står till svars för att han inte lyft ett finger för att tillföra ökade resurser för brandbekämpningen. Det finns ingen som helst ursäkt för hans passivitet.
Stefan Löfven har som regeringschef i detta katastrofläge kunnat fatta beslut om att försvarets samtliga helikoptrar och alla övriga resurser satts in för att rädda liv och egendom.
Löfven förtjänar också att löpa verbalt gatlopp för att ha tillsatt en så intelligensbefriad inrikesminister som Morgan Johansson och en försvarsminister som inte heller agerar. Peter Hultqvist ger närmast intryck av att gå i sömnen.
Som kronan på verket har Löfven tillsatt den fullkomligt oduglige byråkraten Dan Eliasson som chef för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som bara bluddrar på och inget händer. Redan som rikspolischef lyckades han förbruka allt förtroende.
Det måste bli ett slut på utnämningar, av för uppgiften odugliga personer på så oerhört viktiga poster, vars enda merit är partilojalitet och rätt partibok.

Rune Lanestrand
Tidigare krigsplacerad i MSB:s föregångare
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.


Försvarets helikoptrar står på marken när skogarna brinner.

18 juli 2018

Medan skogarna brinner, folk tvingas lämna sina hus och katastrofläge råder står försvarets helikoptrar på marken.
En talesman för försvaret förklarar att det beror på att piloterna har semester och kan inte kommenderas in. Intervjun fanns med i en kort tv-intervju men togs sedan snabbt bort.
I stället tvingas man ta in hjälp från Italien och Norge.
Den tröge inrikes-och justitieministern Morgan Johansson (högsta lön i regeringen,170 000/mån) säger i samma tv-sändning igår kväll att han vill inte skaffa fler helikoptrar som kan släcka skogsbränder utan det ska samordnas med EU. Vilket naturligtvis tar decennier att genomföra.
Det är samma enfaldiga skiva som upprepats till leda när det gäller samordningen av flyktingpolitiken.
Vid sin sida har Morgan Johansson sin partikamrat den fullkomligt inkompetente avsatte rikspolischefen Dan Eliasson som chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Olyckan Eliasson dyker också upp i tv-rutan och har lika litet att komma med som när han var rikspolischef. Han mumlade något om att vi ska inte kasta fimpar och det är ju inte fel men han tycks inte ha fattat att det är just nu liv hotas och att Sveriges främsta exportvara står i ljusan låga.
Finns det ingen som har mandat att beordra in all militär hjälp som behövs i sådana här katastroflägen? Alla tillgängliga helikoptrar borde kallas in. Kommer semestrar att gå före även om Sverige skulle bli angripet av främmande makt kan man fråga sig.

Rune Lanestrand