Jag får ständigt frågan om varför jag slutade som redaktör för Småbrukaren?

04 april 2017

Jo, det berodde på att förbundets ordförande Åke Karlsson helt plötsligt började krypa för dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).
Att denna helomvändning slog ned som en blixt i förbundets Sveriges Småbrukare framgår av nedanstående klipp. Vi hade tidigare varit helt överens om att Erlandsson var den sämste jordbruksminister Sverige haft.
Småbrukarna avskydde Erlandsson då han drev på för att GMO-grödor skulle godkännas i Sverige. Han uppmuntrade med statsbidrag fler och större djurfabriker och sammanslagning till allt större industrijordbruk. Skördarna skulle ökas med mer gifter och kemikalier. Han var helt i händerna på LRF.
Erlandsson var motståndare till allt som småbrukarna stod för: Ett hållbart, ekologiskt, GMO-fritt jordbruk. Småbrukarna var den enda egentliga kraften av betydelse som kritiserade Erlandssons kortsiktiga, djurfientliga och miljöfarliga  jordbrukspolitik.
Därför är det för mig obegripligt att Landsbygdspartiet,Lpo, har gjort Åke Karlsson i Krokek till sin omslagspojke. Han som splittrade och förstörde småbrukarnas organisation.

Av nedanstående klipp framgår hur falskt och oärligt Åke Karlsson uppträdde mot medlemmarna i sitt eget förbund.
Så här skrev Åke Karlsson på hemsidan och i Småbrukaren nr 2:
”Jordbruksminister Eskil Erlandsson är precis den katastrof för svenskt jordbruk och landsbygd som vi i Småbrukarna sedan länge befarat. Jordbruksministerns förslag att slopa gårdsstödet till fastigheter under 4 ha har nu vunnit gehör hos övriga regeringspartier. Beslutet innebär att ca 13 000 småbönder mister gårdsstödet, och som av en händelse lägger nu skatteverket förslag om att höja gränsen för jordbruksfastighet från 2 till 4 ha.
Förbundet Sveriges Småbrukare försvarar på intet vis EU:s bidragspolitik – men att slopa stödet till de små jordbruken i syfte att leva upp till vallöftet om 25% minskade administrativa kostnader för bönderna med hjälp av en omvänd ”Robin Hood strategi” tar Småbrukarförbundet bestämt avstånd ifrån.
Eskil Erlandssons agerande klargör att trots sina populistiska utspel om småskaligt, närproducerat och Sverige som Europas ledande matland, är han kemikalie-, industrijordbruket och stordriftens hängivne anhängare.
Åke Karlsson Ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare”

Tre månader senare låter det så här:
Till: registrator@agriculture.ministry.se
Ärende: Ursäkt (till Eskil Erlandsson, svar går till krokeksgard@telia.com)
Från: Åke Karlsson
E-postadress: krokeksgard@telia.com
Meddelande: ”Hej. Jag, Åke Karlsson ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare ber härmed om ursäkt och tar avstånd från den i långa stycken osakliga och ofta på gränsen till personangrepp som Jordbruksministern utsatts för av Rune Lanestrand redaktör för Tidskriften Småbrukaren.
Den nuvarande tidningsredaktionen med Rune L i spetsen har efter en konflikt med styrelsen avgått. Vi har en redaktion så gott som klar med helt ny inriktning för vår tidning.Från Förbundets sida vill vi vara med och konstruktivt forma ”Sverige det nya matlandet”.
Med förhoppning om en framtida fruktsam dialog.
Åke Karlsson ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare.”—————————————
Vem hade skrämt upp Åke Karlsson så till den milda grad att han tar avstånd från allt han tidigare stått för frågade sig medlemmarna som i stora skaror lämnade förbundet.

Rune Lanestrand

Annonser

Är Landsbygdspartiet ett kommersiellt företag

31 januari 2016

eller vad ska man tro. Blev närmast full i skratt när jag fick nedanstående faktura som dessutom kom i 8 ex på mailen. Även om detta främst är ett illavarslande tecken på ett dåligt och halvhjärtat administrerat parti får det mig att definitivt inte betala någon medlemsavgift.
Men huvudorsaken är att Landsbygdspartiet i sitt program öppnar upp för en ny generation kärnkraftsreaktorer. När jag kritiserade detta blev jag aggressivt bemött av en hård kärna i partiet som är starka förespråkare för kärnkraft.
Då jag under många år lagt ner oerhört mycket tid och arbete på att upplysa om den dödsbringande kärnkraftens risker så kan jag inte vara medlem i detta parti.
Det skulle innebära ett totalt svek mot allt det arbete jag lagt ned på att varna för kärnkraftens oerhörda farlighet. Också ett svek mot alla kamrater som oförtrutet arbetar för hållbara alternativ till den dödsbringade kärnkraften.
Jag vill också uttrycka min beundran  för de i partiet som  verkligen brinner för landsbygden. Personer som Pia-Maria Johansson, Nora, Magnus Malmsten, Bergshamra och Lennart Eriksson i Svenljunga.

Påminnelse 1
Fakturanr 10289 Påminnelsedatum
2016-01-31
Fakturaadress
Rune Lanestrand
Forsbol 100
462 93 Vänersborg
Kundnr 1934 Vår referens Thomas Andersson
Er referens Betalningsvillkor 20 dagar
Ert ordernr Förfallodatum 2016-01-21
Leveransvillkor Dröjsmålsränta 0
Leveranssätt Leveransdatum
Ert VAT-nummer Fakturaperiod 2016-01-01 – 2016-12-31
Artnr Benämning Lev ant Enhet A-pris Summa
1 Medlemsavgift 1 150,00 150,00

Rune Lanestrand