Euron och den gemensamma valutan har bidragit till krisen i Grekland

09 maj 2010

David Cameron förde tory till valseger genom sin kritiska hållning till EU som nu också misslyckas med sitt valutasamarbete.
I propagandan inför folkomröstningen skulle ett svenskt medlemskap och införande av euron utgöra en försäkring mot just det som nu händer med Grekland. Nu visar det sig att allt var bara skrämseltaktik, tomt prat och propaganda.
Britterna gör helt rätt när de står på sig och menar att det är euroländerna som ska ställa upp för Grekland. Och det är ju ytterst logiskt då det är EMU som är en starkt bidragande orsak till den ekonomiska krisen i Grekland.
Det var Camerons kritiska hållning till, Lissabonfördraget euron och EU:s överstatlighet och kravet på mer makt till britterna som gav honom den stora valframgång. Väl medveten om att grunden för en stabil världsekonomi läggs i varje land där medborgarna har möjlighet att påverka den förda politiken och även får ta notan då besparingar måste genomdrivas.
Det går inte som EU nu är inne på att inom ramen för det misslyckade euro-samarbetet flytta ansvaret från Grekland till länder som har skött sin ekonomi bättre. Denna missriktade solidaritet, som nu även Anders Borg talar sig varm för, ger helt fel signaler även till andra lättsinniga regeringar och länder.
Sverige borde i stället lära av britterna och inte ställa upp på den planekonomi som EU är på väg att genomföra. Jag anser att Anders Borg, i kväll, i Bryssel är på väg att svika de svenska medborgarna som klokt nog röstade nej till euron.
Rune Lanestrand

Annonser

Bengt Westerberg skadar Röda Korset

08 maj 2010

Inte bara Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren utan också dess ordförande, den politiska folkpartiskojaren, Bengt Westerberg borde tvingas avgå. De båda herrarna har lika stort ansvar för att Johan af Donner under flera år kunde stjäla sammanlagt 5,2 miljoner från Röda Korset.
Jag har tidigare skrivit hur fel det är att avdankade höga politiker väljs till ordförande i idéella organisationer. Tyvärr sker det alltför ofta. Inte minst inom välgörenhet och inom idrotten på olika nivåer.
Ofta är dessa ordförande inte särskilt intresserade av organisationen utan är främst ute efter feta arvoden. De kan missköta sitt uppdrag hur mycket som helst och ändå sitta kvar. Tack vare sina höga politiska kontakter. Och medier som verkar vara imponerade av att de varit partiledare, statsråd, partisekreterare, statssekreterare.
Ulrika Årehed Kågströms uppgift att rentvå Röda Korset blir inte lätt så länge Bengt Westerberg är ordförande. Westerberg kan väl leva gott ändå på sina pensioner från tiden som minister och partiledare. Så någon nöd på honom går det verkligen inte.
Så måste man fråga sig om organisationer som Röda Korset ska betala så höga löner. Med tanke på att hela organisationen vilar på uppoffrande, idéellt arbete. Årehed Kågström får en månadslön på 86 000.
Lönesänkningen för den idéelle Bengt Westerberg blev närmast en lönförhöjning då han nu har fritt fram för ytterligare extraknäck som i dag uppgår till dryga 600 000 utöver Röda Korslönen. Återkommer till detta.
Rune Lanestrand
svt


Därför vann Cameron valet

07 maj 2010

Britterna är ett egensinnigt folk och det fällde utslaget i gårdagens parlamentsval. De ogillar EU och globalisering. De vill att parlamentet i London ska bestämma och inte några lyxbetalda kommissionärer i Bryssel. Byråkrater som inte kan ställas till ansvar.
David Cameron har lyssnat till folket och därför vann han valet. Det gick sämst för Nick Clegg som i likhet med de svenska folkpartisterna vill överlämna så mycket makt som möjligt till EU.
Gordon Brown förlorade också på att han inte på allvar vågar ifrågasätta det odemokratiska, överstatliga EU.
Valutgången i England kommer att påskynda avglorifieringen av globaliseringen.
Folk i gemen har insett globaliseringsbluffen för länge sedan. Men den politiska eliten och de politiska kommentatorerna i de stora medierna vill inte låtsas om att de har haft fel. Därför undviker de att tala om den verkliga orsaken till Camerons seger.
Det var Camerións kritiska hållning till euron och EU:s överstatlighet, en kritisk hållning till den misslyckade globaliseringen och kravet på mer makt till britterna som gav honom gårdagens stora valframgång.
Rune Lanestrand


Grekland och askan från Island visar på globalsamhällets sårbarhet

07 maj 2010

Den av eliten så omhuldade globaliseringen bygger på rent önsketänkande. Där måste Sverige vara i framkanten var det korttänkta budskapet. Precis på samma sätt som de stora partierna hotade med säck och aska om inte svenskarna röstade ja till euron.
Att vi lyckades avvärja en anslutning till euron får nog till stor del tillskrivas Leif Pagrotsky som trots mobbing från dåvarande statsminister Göran Persson stod upp för sin uppfattning. Pagrotsky visade att det även bland etablissemanget finns självständigt tänkande och rakryggade personer. Det inger hopp om fler vågar följa hans exempel. Det minskar politikerföraktet.
Det sårbara globala samhället hotas nu av bankmaffian som helt okontrollerat bjuder ut sin fullkomligt ansvarslösa kreditgivning runt om i världen. Vilket innebär att ett land, i det här fallet Grekland, får hela världsekonomin i gungning.
När från Eyjafjallajökull sätter stoppa för flyget kommer det också fram hur den globaliserade industrin flyger härs och tvärs över jorden med komponenter till monteringsfabrikerna. Så miljöförstörande och tanklöst. Nu lamslås de p g a den välsignade globaliseringen.
Det är bara att hoppas att Greklands fruktade kollaps får världens regeringar att tänka om och inse att en globaliseringen bara förvärrar situationen. Grunden till en sund ekonomi måste läggas i varje land. Det har britterna insett. Därför vann tory och David Cameron parlamentsvalet på sitt motstånd till euron och EU:s odemkratiska överstatlighet som är ett elitprojekt högt över huvudet på folket.
Brown förlorade dels på att han är en buffel men också för att han i motsats till Cameron inte vågar stå upp för nationens rätt till självbestämmande utan böjer sig för den starka socialdemokratiska gruppen i Bryssel. På samma sätt förlorade Nick Clegg och Liberaldemokraterna, som har gamla FPU-are från Per Ahlmarks halmhattstid som rådgivare i Lonon. Clegg vill precis som de svenska folkpartisterna ha euron och med hull och hår underkasta sig EU-byråkraterna i Bryssel.
David Cameron har däremot visat prov på politiskt mod och brutit med högergruppen i EU-parlamentet. Det gillar britterna.
Rune Lanestrand


Mygelkulturen – ett hot mot demokratin

06 maj 2010

Mygelkulkturen bör granskas och analyseras skriver Dine Malmsten i sin kommentar. Och jag kan bara hålla med. Får den nuvarande utvecklingen med ständiga avslöjanden av politiker som fifflar och hugger för sig, pågå, tappar människorna allt förtroende för politiker och i grunden också för vårt demokratiska system. Efter tio år i Vänersborgs kommunstyrelse, 4 år i kommunstyrelsens presidium och 7 år i barn- och ungdomsnämnden och ledamot i kommunala bolag har jag sett hur svårt det är att komma åt och ändra det som fungerar dåligt inom det offentliga.
Ofoget att anställa tjänstemän efter partibok är inte bra och gynnar mygelkulturen. De har någon slags osund politisk immunitet. På lägre nivåer sliter folk ihjäl sig för att klara ständiga besparingskrav för att pengar ska gå till kommunalrådsmonument som Arena Vänersborg. Medan byråkraterna blir fler så att de i detalj kan styra de som arbetar på ”golvet”. Lojala personer som strävar på men ofta förlorar sin arbetsglädje genom chefernas ständiga övervakning och ibland rena trakasserier.
Sedan ska sägas att det finns också bra chefer men de växer inte på trän. Politikerna anställer allt oftare riktiga flåbusar för att de hjärtlöst ska kunna skära i välfärden. Och det är mest såna som blir befordrade i dag. Mygelkulturen bör studeras och analyseras. Men för att det ska bli en ändring bör bör helt nya människor komma in i politiken. Många av dagens ledande skikt, inte bara i Vänersborgs kommun, har suttit i 20-30 år, blivit cyniska, smått folkföraktande men helhjärtat uppbackade av kommunens servila informationsavdelning och den lokala tidningen. I det här fallet ttela.
Hur många år satt inte Göteborgs kejsare Göran Johansson på den högsta posten. Ingen kan väl tro att det gynnade demokratin eller invånarna i Göteborg. Nu öpnnas den politiska varbölden tack vare Janne Josefsson och Uppdrag granskning.
Rune lanestrand


Vem ska granska mutorna i Göteborg?

06 maj 2010

”Med dagens styrmedel, som politiker har till sitt förfogande, kan de leda vilken utredning som helst dit man vill” skriver Reine Skatt i sin kommentar till mutaffärerna i Göteborgs kommun. Tyvärr har han rätt.
Jag har själv upplevt hur en ”välrenommerad” och av media uppburen, landsomfattande revisionsbyrå, kom till kommunstyrelsens presidium i Vänersborg för att få vårt godkännande innan en speciell granskningsrapport offentliggordes. Revisionsfirman kommer att namnges i mina memorer.
Varför gjorde revisionsbyrån så? Jo, skulle en revisionsbyrå lägga fram en så kritisk revisionsrapport att tjänstemän får gå eller toppolitiker tvingas lämna sina välbetalda uppdrag får firman inga nya uppdrag.
Inom de privata bostadsföretagen förekommer förstås också oegentligheter.
Det är hårt att skriva. Men min erfarenhet är att de riktigt framgångsrika revisionsföretagen, som ständigt återkommer inom den offentliga förvaltningen, har som arbetsmetod, att fria höga politiker och tjänstemän från oegentligheter, typ Göteborg.
Ju bättre en revisionsfirma är på att fria de misstänkta ju fler och välbetalda uppdrag får den.
”Men med vilket organ kan man förvänta sig en korrekt genomlysning? Tror inte vi kommer att få se en godtagbart rapport, tyvärr! ” avslutar Skatt sitt inlägg. Som sagt du har dessvärre rätt. Kommunernas egna revisorer är heller inte mycket att räkna med. De är utsedda för att makthavarna kan lita på dem. Ofta är de avdankade politiker. De ställer sällan eller aldrig till några problem. Gör de det så blir de snabbt utbytta. Det finns det tyvärr många exempel på. Inte bara inom EU.
Vad som krävs, vid sidan av statsåklagaren, som jag hoppas man kan lita på, ( f överåklagare Christer Van der Kvast spökar i mitt minne) är en medborgarkommission bestående av personer kända för att ha integritet och råg i ryggen. Några sådana finns säkert i Västra Götaland. Personer utan politiska bindningar vare sig åt höger eller vänster.
Rune Lanestrand


Anneli Hulthén ligger riktigt illa till

04 maj 2010

Jag känner mig trygg med rutinerna” sa kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén i Göteborg fredag förra veckan. Det är lite överraskande med tanke på det omfattande fiffel som Uppdrag granskning drog fram i ljuset. Belåtenheten över hur det fungerar inom förvaltningen i rikets andra stad kom lite väl snabbt för att vara helt övertygande.
När jag den 1 maj kommenterade Hulthén så visste jag inget om att Hulthén hade så personliga relationer till Allbäcks-sfären.

Till SVT Västnytt, i kväll, säger Anneli Hulthén att hon vill ha en utredning om sin egen jävsituation. Då hon har barn tillsammans med Allbäcks, vid det här laget, ökända ombud. Värre kunde det väl knappast bli för Göteborgs främsta politiker mindre än 5 månader till valdagen.
Hade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén valt att omedelbart säga som det var i stället för att slå fast att ”jag är trygg med rutinerna” hade hon haft större en chans att politiskt överleva den omfattande utredning som nu startas om mutaffärerna i Göteborgs stad.
En timeout är under alla omständigheter på sin plats då det som framkommit är av så allvarlig karaktär att hon knappast kan sitta som kommunstyrelsens ordförande under den förundersökning om mutor som statsåklagare Nils-Erik Schultz redan tagit initiativ till.
Att en advokat också lite väl snabbt nu förklarar att Anneli Hulhtén kan fortsätta som vanligt friar ju inte från det politiskt/moraliska ansvaret. Och det är ju det det gäller för Hulthén som för alla andra folkvalda.
Rune Lanestrand