Varför tiger Jan Eliasson om Israels folkmord i Gaza?

18 juli 2014

Medan Israel t o m bombar sjukhus och eskalerar dödandet av barn och civila i Gaza står världssamfundet helt handfallet. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon läser pliktskyldigast upp uttalande som formulerats i Vita Huset.
Ki-Moon kommer från USA:s lydstat Sydkorea och är tydligen helt beroende av USA. Men vad gör svensken Jan Eliasson som talade så vackert om fred och FN:s viktiga roll när han talade på Skansen på nationaldagen? Varför tiger han. Har Eliasson också blivit Vita Huset man?
Rune Lanestrand


Monsanto och truster styr USA:s jordbruk och livsmedel

17 juli 2014

Går det av ledande politiker och fackliga ledare inkl LRF hett efterlängtade handelsavtalet mellan EU och USA igenom, översvämmas vi av GMO, hormon- och antibiotikastinna jordbruksprodukter som kommer att tas som förevändning för att vi ska släppa lös allt detta elände också i Sverige. Allt i den i den heliga globala konkurrensens namn.
Skriv och bilda opinion mot denna kvalificerade galenskap. Amerkanarna är världens fetaste och mest sjukliga folk på grund av den dåliga maten. Jordbruket och livsmedelsproduktionen är i ett fåtal händer. Koncentrationen inom jordbrukssektorn USA är helt förfärlig.
-Fyra företag äger 83,5% av marknaden för nötkött.
-Fyra företag äger 66% av svinbranschen.
-Fyra företag kontrollerar 58,5% av slaktkycklingbranschen.
-När det gäller GMO-grödor har ett företag, Monsanto, kontroll över 85% av USA:s majsareal och 91% av amerikansk sojabönareal. Klicka på bilden för större text. Där återfinns även en del f d svenska märken.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/big-corporations-have-an-overwhelming-amount-of-power-over-our-food-supply


Ekologiskt svenskt fläskkött finns det?

15 juli 2014

Medan det i butikerna råder en närmast total brist på ekologiskt fläskkött så finns gårdar som kan erbjuda detta.
Vi beställde en låda på 10 kg från Ragnarssons ekologiska gård i Tvååker och fick kött som smakar som min barndoms julgrisar. Det var mer än väl värt 130 kronor kilot. Rent kött utan ben.
(Såg förresten häromdan att danska MRSA, hormon- och antibiotikastinna Tulip kostade 80 kronor kilot, med ben).
Allt var i ca 500 grams vacumförpackningar.Lådan innehöll skivor av ytterfilé och karré, köttstrimlor för wok, rev, färs, skivat stekfläsk och filé.
Vi började med att smaka på stekfläsket. Snålvattnet rinner bara jag tänker på smaken. Nästa gorméupplevelse var ärtsoppa med köttstrimlor. (ekoärter finns också)
Köttet levereras färskt och ligger nu i frysen.
Man kan välja mellan lådor på 5 eller 10 kg.
Smakar förstås extra gott när man tänker på hur bra grisarna har det. Och under vilka lugna former de slaktas.
Ragnarssons är en guldgruva för oss i Väst med ett utlämningsställe i Göteborg.
Rune Lanestrand


Sverige borde stå upp och rakryggat fördöma Israel!

11 juli 2014

”Invasionen och bombningarna av Gaza handlar inte om att krossa Hamas. Det handlar inte om att stoppa raketbeskjutningen in i Israel, det handlar inte om att uppnå fred.
Det israeliska beslutet, att över Gaza låta död och förstörelse regna genom att använda dödliga vapen från det moderna slagfältet mot en försvarslös civilbefolkning, utgör i stället den slutliga fasen av decenniers kampanj för att etniskt rensa området på palestinier.
Israel använder sig av sofistikerade flygattacker och krigsfartyg för att bomba tättbefolkade flyktingläger, skolor, flerbostadshus, moskéer och fattiga bostadsområden för att angripa en befolkning som inte har något flygvapen, inget luftförsvar, ingen flotta, inga tunga vapen, ingen artillerienhet, ingen mekaniserad rustning, inget kontrollkommando, ingen armé … och de kallar det ett krig.
Det är inte ett krig, det är mord!

När israeler i de ockuperade områdena nu hävdar att de måste försvara sig, försvarar de sig i den meningen att varje militär ockupant måste försvara sig mot den befolkning de samtidigt förgör. Du kan inte försvara dig själv när du militärt ockuperar främmande land. Det är inte försvar. Kalla det vad du vill, men det är inget försvar.”
Noam Chomsky
Judisk/amerikansk författare
Bonnierpressen förnekar sig inte utan använder uttryck som ”oroligheterna” i Gaza. Och i tv 4 talar man nu på morgonen om ”dödsfallen” i Gaza. Medias språkbruk är helt annorlunda i sin beskrivning av Israelerna resp Palestinierna.
Rune Lanestrand


LRF bär stort ansvar för giftanvändningen i jordbruket

06 juli 2014

”Vi omger oss alla med kemikalier. Det är främst i våra egna hem som vi utsätts för olika ämnen – från våra kläder, möbler, elektronik, hygienartiklar.” Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i ett svar på min artikel om Den förgiftade jordgubben.
Helena Jonsson tar väldigt lätt på den stora giftanvändningen inom jordbruket när hon avfärdar riskerna med att det ändå finns så mycket kemikalier i vår miljö. Hon säger sig inte känna igen min beskrivning av hur industrijordgubbarna odlas. Men faktum kvarstår att det i år enligt jordbruksverkets broschyr “Växtskyddsmedel för bär 2014” finns 51 olika preparat godkända för jordgubbsodling.
De flesta är höggradigt giftiga och klassade som farligt gods vid transporter och som enligt tillverkarnas riskupplysningar anger följande: ” Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan kontakta omedelbart läkare.”
Trots denna armada av bekämpningsmedel tycker LRF:s förbundsordförande att det inte räcker till. ”Allt oftare saknas effektivt växtskydd i den konventionella odlingen. Då ansöker LRF om dispens för att kunna avvärja angrepp.”
Tre fjärdedelar av de dispenser som söks står LRF för. Oftast är det medel som har använts tidigare men stoppats då de ansetts för giftiga. LRF har ett stort ansvar för, i det här fallet jordgubbarna, men också för att andra livsmedel innehåller restgifter av bekämpningsmedel som orsakar allergier, astma, eksem, cancer och som förorenar jorden, vattendrag och grundvatten.
Trist att Helena Jonsson inte vågar ta strid mot giftindustrin och verka för ett jordbruk som minskar giftanvändningen i stället för tvärtom. Framtidens jordbruk är ekologiskt – det är vad allt fler efterfrågar och det svenska jordbruket kan idag inte täcka behovet utan en stor mängd ekologiska livsmedel importeras.
Rune Lanestrand


Eliten festar ihop sig i Almedalen och vi betalar

30 juni 2014

Lämmeltåget av politiskt korrekta journalister, politiker och näringslivets höjdare har lämnat fastlandet i privata segelbåtar, överlastade färjor och flygplan i skytteltrafik som förorenar Östersjön extra den här veckan.
För att inte tala om alla transporter av sprit och vin och delikatesser till alla gratisätarna.
Det går inte att slå på tv, radio eller öppna en tidning utan att rutan fylls av alla dessa utnötta ansikten som man sett till leda. Ett vimmel av bakfulla journalister som är ännu mer servila än vanligt mot höga politiker och samhället toppar sedan de gaggat ihop sig vid groggarna frampå småtimmarna i Visby.
Notan går som vanligt till oss skattebetalare som som får sitta i köket och gnaga på gammal politisk, halvmöglig skåpmat.
Rune Lanestrand
dn dn


Besprutade jordgubbar väckte liv i giftförespråkarna

23 juni 2014

Mitt inlägg om industriell jordgubbsodling med dess risker är främst en beskrivning som bygger på offentliga uppgifter. De flesta från giftbolagen själva.
NU kommer de som lever gott på att lura konsumenterna tro att gifterna är nödvändiga och helt ofarliga med sitt desperata självförsvar.
Det dåliga samvetet hos rådgivare och myndigheter som mot bättre vetande propagerar för giftjordbruket tar sig uttryck i våldsamma rallarsvingar.
Rådgivaren Magnus Engstedt på länsstyrelsen i Jönköping som dessvärre är någon slags riksexpert på bärodling inom Jordbruksverket har gått fullständigt i spinn när hans propaganda för växtgifter och vilseledande information till Sverige bärodlare och konsumenter blir ifrågasatt.
Nu får Engstedt äta upp åratal av desinformation och lugnande uppgifter om att det inte bara är ofarligt utan t o m nyttigt att äta besprutade jordgubbar. Det är verkligen tveksamt om enögda propagandister för giftindustrin, som Engstedt, ska avlönas med våra skattemedel?
I sina koleriska inlägg gör Engstedt det stora misstaget att luta sig på Livsmedelsverket som inte längre har något större förtroende hos allmänheten. Verket som inte bara tycks vara lierat med margarinindustrin utan fler av de stora livsmedelsjättarna.
Ett slags vänskapskorruption som tycks prägla många statliga verk.Livsmedelsverket medger dock när det gäller ”ofarliga” restgifter i jordgubbar, bär och andra livsmedel att cocktaileffekten aldrig har kartlagts. Man erkänner att synergieffekten kan utgöra en mycket större risk än man tidigare trott.
Rune Lanestrand


Midsommar – Frej och Fröjas högtid

19 juni 2014

Midsommar
var en gång Fröjas,
fruktbarhetens högtid
Vad är den i dag?
Det är den tid på året då döden
sprutas mest på ängarna
Bönderna låter sina tunga traktorer
lägga ned vårsäden
och växtgiftet sprids med exakthet
som uträknats av giftbolagens
köpta agronomer
Överallt i havre, raps och vårvete
syns de breda traktorspåren
Överallt röjs gärningsmännen
Mest tänker jag på alla fågelungar
som matas med småkryp som först
dödats av Dow Chemical
Vi kan inte bara bekämpa kärnkraften
Vi måste också bekämpa hela
den moderna dödskulten.

(skrevs i juni 1977 på tåget på väg till en knuttimringskurs i Dalarna)

Glad midsommar
utan besprutade jordgubbar!
Rune Lanestrand


Den förgiftade jordgubben

16 juni 2014

Inför jordgubbssäsongen beställer jag Jordbruksverkets information 2014 om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som tycker om jordgubbar. För jordgubben är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade. För att bekämpa svampangrepp finns 14 olika preparat, 11 olika insektsmedel, 14 preparat mot kvalster och 12 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 51 preparat. Varav 8 nya sedan i fjol.
Livsmedelsverkets provtagning på jordgubbar innehöll inte mindre än 83 procent av all prover restgifter. I något prov upp till tio olika växtbekämpningsmedel. Varav flera cancerframkallande.
Lantbruksuniversitet tycks främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag som Monsanto och andra gifttillverkare sponsrar utbildningen. Agronomerna tycks bara se hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i jorden och naturen som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen.
Odling av jordgubbar har tyvärr antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används.I Jordbruksverkets förteckning över skadegörare räknar man upp alla hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly, svartfläcksjuka, ögonfläcksjuka, rödröta, kronröta till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort. För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget.
Det är inga ofarliga preparat. Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador. Gifterna kan också bidra till ökad allergi, astma och cancer. Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.
Så här beskriver fabrikanten själv ett av sina farligaste preparat BetanalSC. Det verksamma medlet heter Fenmedifam. Under Riskupplysningar kan man läsa:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter.”
LRF som vill framställa sig som miljövänligt har även i år begärt och fått dispens av KEMI (Kemikalieinspektionen) för det förbjudna starka växtgiftet BetanalSC. Det behöver kanske inte nämnas att Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter.
Det är LRF som har märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter medan många luras tro att det är något slags kravmärke.
Ska vi då inte kunna få äta våra älskade jordgubbar till midsommar? Jo, tack vare allt fler vakna konsumenter finns i dag fler som Kravodlar jordgubbar. Sök Krav och giftfria jordgubbar så kommer sajten upp. Köper du ekologiska jordgubbar hjälper du också till att rädda utrotningshotade humlor och bin.
Rune Lanestrand


Liten tuva kan stjälpa ett stort lass

09 juni 2014

Utan sajten Lantbrukare som fått nog hade Eskil Erlandsson i svt i dag på morgonen aldrig tvingats gå ut och tala om för tittarna att svenskt kött är bättre än det danska. Nu ska han tvingas att också säga samma sak om det tyska köttet som om möjligt är ännu sämre.
Samtidigt som jag hoppas på en rejäl satsning på eko-kött så vi slipper den importen. Och all annan importerad skräpmat. Danskarna noterar just nu en stigande inhemsk efterfrågan på ekokött. Även på exportsidan. Efter att marknaden stått lite stilla vill man nu ha fler leverantörer och räknar med en 20-procentig årlig ökning.
Det fantastiska är att Axelssons blogg har påverkat matdebatten och konsumtionen också i Danmark. Debatten har lett till att den danske jordbruksministern också tvingats agera och ta de många grisuppfödare i örat som levererar det hälsofarliga MRSA-smittade danska köttet.
Rune Lanestrand


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 295 andra följare